- پایگاه اطلاع رسانی دکتر اسماعیل جلیلی - http://dr-jalili.com -

قدردانى رییس دوره اى مجلس آسیا و رییس مجلس پاکستان از دکتر جلیلى

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکترجلیلی :قدردانى رییس دوره اى مجلس آسیا و رییس مجلس پاکستان از دکتر جلیلىجناب آقای اسماعیل جلیلی

نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران

مایلم فرصت را مغتنم شمرده و از حمایت و همکاری حنابعالی در طول دوره ریاست اینجانب در مجمع مجالس آسیایی قدر دانی نمایم.

قدردانی ویژه ای از همکاری جنابعالی در نشست دوم کمیته اجرایی در شهر پنوم پنه در کشور کامبوج مینمایم

سپاسگزارم

ارتمند،

میان رضا ربانی

ی