تذکرکتبی دکترجلیلی: به وزیرنفت بدنبال اعتراض جوانان به آزمون شرکت نفت
۷۰۶۰۰۲۵(۱)
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکترجلیلی:دکترجلیلی در تذکرکتبی به وزیرنفت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز مورخ ۹۳/۷/۷که بدنبال اعتراض شهروندان بخصوص جوانان آزمون داده شرکت نفت که بارویکردسلیقه ای در مصاحبه باعث نارضایتی آزمون دهندگان راایجادکرده بود پس ازقرائت در صحن علنی به ایشان...

انتهای پیام
چاپ
25 / 09 / 1394

نظر خود را بیان نمایید

تلگرام
اینستاگرام

تمامی حقوق این سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دکتر اسماعیل جلیلی می باشد.
.Copyright ©2019 dr-jalili.com All right reserved