- پایگاه اطلاع رسانی دکتر اسماعیل جلیلی - http://dr-jalili.com -

نطق دکترجلیلی درمجلس