وبسایت رسمی دکتر غلامرضا جلیلی | متخصص قلب و عروق و کاردیولوژیست
مهارت های ما

شما می توانید به متخصصان مدیفای اعتماد کنید

تومور شناسی
87 %
زنان و زایمان
65 %
توانبخشی
92 %
تیم ما

آشنایی با پزشکان مجموعه

مشاوره رایگان دریافت کنید تماس با 021123456789